Zgłoś projekt

Sprawdź jak możesz zgłosić projekt

Wnioski mogą składać osoby zamieszkałe w Starogardzie Gdańskim

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 można składać wnioski na projekt inwestycyjny.
Maksymalna kwota projektu inwestycyjnego to 230 tyś zł.

Wyślij wniosek

Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj klawisz Ctrl w trakcie ich wybierania

Podpisany wniosek należy przesłać elektronicznie lub doręczyć osobiście w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w godzinach pracy.

Pobierz formularz

Pobierz formularz w wersji DOC

Pobierz formularz w wersji PDF

Zgłaszanie projektów (wyciąg z REGULAMINU)

§ 6. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.
2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu.
§ 7. 1. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu inwestycyjnego do którego dołącza listę poparcia.
2. Lista poparcia projektu powinna zawierać podpisy minimum 10 Popierających zamieszkałych w Gminie.
3. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.
4. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.