Zgłoś projekt

Sprawdź jak możesz zgłosić projekt

Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 można składać wnioski na projekty inwestycyjne oraz społeczne.
Maksymalna kwota projektu inwestycyjnego to 210 tyś zł, projektu społecznego 30 tyś zł.

Wyślij wniosek

Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj klawisz Ctrl w trakcie ich wybierania

Podpisany wniosek należy przesłać elektronicznie lub doręczyć osobiście w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w godzinach pracy.

Pobierz formularz

Pobierz formularz w wersji DOC

Pobierz formularz w wersji PDF

Zgłaszanie projektów (wyciąg z REGULAMINU)

§ 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.
2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu.
§ 6. 1. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu inwestycyjnego i jednego Projektu społecznego, do których dołącza się listy poparcia - do każdego projektu osobno.
4. Lista poparcia projektów powinna zawierać podpisy minimum 15 Popierających zamieszkałych w Gminie.
5. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.
6. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu tego samego rodzaju, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.