Wszystko
o Budżecie

Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.

INFRASTRUKTURA
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 150-200zł
budowa 1m² chodnika 200-300 zł
remont 1m² chodnika 150-200 zł
budowa 1 miejsca parkingowego 5.000-7.000 zł
remont 1 miejsca parkingowego 180-300 zł/m2
budowa progu zwalniającego 5 500-6 500 zł/szt
odmalowanie pasów 30-40zł/m2
remont schodów 800 - 1000zł/m2
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 600-800 zł
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku 10 000-15 000 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 600-800zł/szt.
instalacja 1 tablicy informacyjnej 3 000-3 500 zł/szt.
zakup + montaż znaku drogowego 500-700 zł/szt.
zakup + montaż lustra drogowego 1000-1500 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 350-500 zł/mb
 
OŚWIETLENIE i MONITORING
ustawienie latarni parkowej 7000-9000 zł
ustawienie latarni ulicznej 10 000-13 000 zł
zakup i montaż kamery monitoringu 20 000 - 30 000 zł/szt.
 
ZIELEŃ
wykonanie nasadzeń:  
drzewo iglaste 150-400 zł
drzewo liściaste 220-1000 zł
krzew liściasty 25-80 zł
krzew iglasty 15-60 zł
klomb 200 zł/m2
pielęgnacja drzew 100 -1500 zł
pielęgnacja krzewów 10-20 zł/szt.
założenie trawnika 20-30 zł/m2
wykonanie 1m² obsiania trawą 15 zł/m2
koszenie trawy + wywóz 1000-1500 zł/ha

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW
zakup ławki + montaż 1000-1200 zł
zakup kosza na śmieci + montaż 800 - 1000 zł
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż 600 - 1000 zł
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 65-80zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z żwirku 2-8mm 100 -120zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) 450 - 550 zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 160 - 180 zł/m2
nawierzchnia bezpieczna trawiasta 400-500 zł/m2
ogrodzenie panelowe wys. 1mb 200 - 250 zł/mb
urządzenie siłowe pojedyncze (stal nierdzewna) 7 000 - 9000 zł
urządzenie siłowe podwójne lub potrójne
(stal nierdzewna)
8 500 - 12 000 zł
opracowanie projektu zagospodarowania terenu publicznego 15000 - 30000 zł