Wszystko
o Budżecie

Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.

INFRASTRUKTURA

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

120-150zł

budowa 1m² chodnika

200-300 zł

remont 1m² chodnika

150-200 zł

budowa 1 miejsca parkingowego

5.000-7.000 zł

remont 1 miejsca parkingowego

150-300 zł/m2

budowa progu zwalniającego

5500-6500 zł/szt

odmalowanie pasów

25-30zł/m2

remont schodów

600-800zł/m2

budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej

500-700 zł

zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku

7.000-15.000 zł

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

450-600zł/szt.

instalacja 1 tablicy informacyjnej

2000-3000 zł/szt.

zakup + montaż znaku drogowego

450-600 zł/szt.

zakup + montaż lustra drogowego

1000-1400 zł

wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia

250-500 zł/mb

OŚWIETLENIE i MONITORING

 

ustawienie latarni parkowej

6 000-9000 zł

ustawienie latarni ulicznej

10.000-13.000 zł

zakup i montaż kamery monitoringu

20 000 – 30 000 zł/szt.

ZIELEŃ

 

wykonanie nasadzeń:

 

drzewo iglaste

130-390 zł

drzewo liściaste

220-1.000 zł

krzew liściasty

15-60 zł

krzew iglasty

15-60 zł

klomb

150 zł/m2

pielęgnacja drzew

100 -1.500 zł

pielęgnacja krzewów

5-20 zł/szt.

założenie trawnika

15-25 zł/m2

wykonanie 1m² obsiania trawą

15 zł/m2

koszenie trawy + wywóz

500-1.500 zł/ha

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW

 

zakup ławki + montaż

800-1200 zł

zakup kosza na śmieci + montaż

600 -1000 zł

zakup 1 stojaka rowerowego + montaż

500 – 800 zł

nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm

55-70zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z żwirku 2-8mm

95-110zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan)

400 – 500 zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

160 – 180 zł/m2

nawierzchnia bezpieczna trawiasta

400-500 zł/m2

ogrodzenie panelowe wys. 1mb

150-200 zł/mb

urządzenie siłowe pojedyncze (stal nierdzewna)

6000 – 7500 zł

urządzenie siłowe podwójne lub potrójne (stal nierdzewna)

7500 – 11000 zł

opracowanie projektu zagospodarowania terenu publicznego 20 000 zł