Wszystko
o Budżecie

Cennik miejski

2017-09-01 12:58:00

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.

INFRASTRUKTURA

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

60-90zł

budowa 1m² chodnika

150-300 zł

remont 1m² chodnika

100-150 zł

budowa 1 miejsca parkingowego

4.000-6.000 zł

remont 1 miejsca parkingowego

150-300 zł/m2

budowa progu zwalniającego

4000-5000 zł/szt

odmalowanie pasów

20-25zł/m2

remont schodów

450-500zł/m2

budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej

350-500 zł

zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku

7.000-15.000 zł

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

300-500zł/szt.

instalacja 1 tablicy informacyjnej

500-1000 zł/szt.

zakup + montaż znaku drogowego

350-450 zł/szt.

zakup + montaż lustra drogowego

800-1200 zł

wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia

120-500 zł/mb

OŚWIETLENIE i MONITORING

 

ustawienie latarni parkowej

5 000-7000 zł

ustawienie latarni ulicznej

6.000-8.500 zł

zakup i montaż kamery monitoringu

20 000 – 30 000 zł/szt.

ZIELEŃ

 

wykonanie nasadzeń:

 

drzewo iglaste

130-390 zł

drzewo liściaste

220-1.000 zł

krzew liściasty

15-60 zł

krzew iglasty

15-60 zł

klomb

60 zł/m2

pielęgnacja drzew

100 -1.500 zł

pielęgnacja krzewów

5-20 zł/szt.

założenie trawnika

6-17 zł/m2

wykonanie 1m² obsiania trawą

15 zł/m2

koszenie trawy + wywóz

500-1.500 zł/ha

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW

 

zakup ławki + montaż

500-800 zł

zakup kosza na śmieci + montaż

400 -800 zł

zakup 1 stojaka rowerowego + montaż

500 – 800 zł

nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm

40-50zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z żwirku 2-8mm

80-100zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan)

350 – 450 zł/m2

nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

140 – 160 zł/m2

nawierzchnia bezpieczna trawiasta

400-500 zł/m2

ogrodzenie panelowe wys. 1mb

100-150 zł/mb

urządzenie siłowe pojedyncze (stal nierdzewna)

4500 – 5000 zł

urządzenie siłowe podwójne lub potrójne (stal nierdzewna)

6000 – 9000 zł