Wszystko
o budżecie

Budżet Obywatelski. Zgłoś projekt! Zmień swoją okolicę!

2019-04-29 07:54:42

Rozpoczyna się szósta edycja starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. To dla mieszkańców kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy. Od 29 kwietnia starogardzianie mogą zgłaszać własne pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich ulic i osiedli. Wnioski można składać do 17 maja.

Budżet obywatelski to część budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczony do dyspozycji mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich do wydania na 2020 rok jest milion złotych, w tym 930 tys. zł na projekty infrastrukturalne i społeczne oraz 60 tys. zł na pomysły w ramach inicjatywy lokalnej. Na rezerwę Budżetu Obywatelskiego w celu ewentualnego zwiększenia kwoty na Projekt Inwestycyjny po postępowaniu przetargowym przypisuje się kwotę 10.000 złotych.

Maksymalna kwota dla jednego projektu infrastrukturalnego to 210 tys. zł, a społeczny nie może przekroczyć 30 tys. zł. Wszystkie wnioski będą rywalizowały miedzy sobą i wygrają te, które zdobędą najwięcej głosów. Może zdarzyć się tak, że w jednej dzielnicy zrealizowane będą dwa albo więcej pomysłów.

Projekty inwestycyjne finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie jednostek organizacyjnych Gminy. Nie można też zgłaszać projektów zawierających wyłącznie dokumentację techniczną. Wyłączone z głosowania są również projekty, które przewidziane są do sfinansowania przez Gminę z innych źródeł.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pełnomocnik prezydenta miasta ds Organizacji Pozarządowych Sylwia Ossowska – tel. 881 200 480

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański lub drogą elektroniczną na stronie https://bo.starogard.pl/zglos-projekt. Wydrukowany formularz wniosku wraz z listą osób popierających projekt (min. 15 osób) wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W przypadku zgłaszania wniosku drogą elektroniczną listę poparcia należy zeskanować i przesłać na adres bo@um.starogard.pl.

Wnioski można składać od 29 kwietnia do 17 maja.

Wszystkie zasady szóstej edycji budżetu obywatelskiego – również formularz wniosku znaleźć można na stronie https://bo.starogard.pl

Zaraz pierwszego dnia po zakończeniu zbierania wniosków, pracę rozpocznie zespół ds. opiniowania. Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie 17 – 30 czerwca 2019 roku.