Wszystko
o budżecie

Znamy wstępną listę projektów BO 2019

2018-05-30 07:37:15

Trwa V edycja Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy złożyli 21 wniosków - 18 infrastrukturach i 3 społeczne. Po weryfikacji do konkursu zakwalifikowało się 19 projektów. 1 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta rozlosujemy numery dla każdego z nich. Od 18 czerwca do 1 lipca będzie można na nie zagłosować.

28 maja zakończyła się weryfikacja projektów, które mieszkańcy złożyli do Budżetu Obywatelskiego 2019. W sumie wpłynęło 21 wniosków. Komisja Weryfikacyjna sprawdziła je pod względem formalnym i merytoryczny. Ostatecznie do konkursu zakwalifikowało się 19 pomysłów, w tym 16 infrastrukturalnych i 3 społeczne. Do 31 maja wnioskodawcy mają prawo złożyć odwołanie.

1 czerwca w Urzędzie Miasta odbędzie się losowanie numerów zgłoszonych projektów. W dniach od 18 czerwca do 1 lipca mieszkańcy będą mogli oddać na nie swoje głosy. Przypominamy, że w tym roku nie ma podziału na rejony, więc wygrywają te pomysły, które uzyskają największa liczbę głosów. Głosować będzie można - podobnie jak w ubiegłym roku -przez Internet instalując w telefonie aplikację Budżet Obywatelski Starogard Gdański lub poprzez stronę www.bo.starogard.pl

Poniżej prezentujemy wstępną listę zgłoszonych pomysłów, zakwalifikowanych do konkursu.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE:

1) Nazwa projektu: Odnawiamy Ściegiennego,
składający: Barbara Nowak, Danuta Szwoch
opis projektu: Projekt ma na celu odnowienie i przebudowanie terenu wokół bloków 1, 3, 3a i 5 przy ulicy Ściegiennego. W ramach projektu przewidziano naprawę utwardzonej nawierzchni przy blokach służącej pieszym i samochodom, odnowienie chodnika przy blokach przy ulicy Ściegiennego oświetlenie podwórka przy blokach, naprawę trawników. Przewidziano także naprawę istniejących schodów łączących chodniki przy ulicy Ściegiennego. Projekt przyczyni się do poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ściegiennego,
koszt: 203 220,00 zł

2) Nazwa projektu: Chodnik na Łapiszewie
składający: Agnieszka Kuhn
opis projektu: Projekt zakłada utwardzenie płytami betonowymi ulic: Macieja Niemojewskiego, Wicka Rogali, Wincentego Pola oraz ulicę Ludwika Zamenhofa z ulicą Gen. Franciszka Kleeberga. Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom ww. ulic (północnej części Starogardu Gd.) dostępu do: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, kościoła Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przystanków Komunikacji Miejskich. Szczególnie ważne jest utwardzenie w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki atmosferyczne a co za tym idzie stan lokalnych nieutwardzonych ulic uniemożliwiają ruch pieszo-rowerowy.
koszt: 200 000,00 zł

3) Nazwa projektu: Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych
składający: Anna Szyszkowska- Marquardt, Marek Marquardt
opis projektu: Modernizacja istniejących przejść dla pieszych poprzez zastosowanie inteligentnych urządzeń, których zadaniem będzie poprawa widoczności pieszych korzystających z przejść bez sygnalizacji świetlnych na ulicach o wzmożonym ruchu komunikacyjnym.
koszt: 210 000,00 zł

)Nazwa projektu: Utwardzenie betonowymi płytami ulicy Świętojańskiej i Łabędziej
składający: Grzegorz Skrobisz
opis projektu: Projekt zakłada polepszenie jakości nawierzchni na ulicach Świętojańskiej i Łabędziej, co zdecydowanie zwiększy komfort użytkowania obu dróg przy dojazdach z i do posesji. Dotychczasowa droga zostanie utwardzona kruszywem i wyłożona betonowymi płytami.
Koszt: 210 000,00 zł

5) Nazwa projektu: Sportowe Przylesie - etap I
składający: Jarosław Krzemiński, Hanna Bielang, Katarzyna Dobek
opis projektu: Projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego, z nawierzchnią trawiastą, o wymiarach 40m x 20 m z urządzeniami (bramkami, koszami, siatkami) do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową. W sąsiedztwie boiska będzie znajdować się również parking i miejsce do rekreacji i wypoczynku dla młodzieży i dorosłych w otoczeniu drzew i krzewów ozdobnych zakupionych i posadzonych zgodnie z projektem wykonanym przez Społeczny Komitet Mieszkańców Osiedla Przylesie i Okolic. Projekt ma na celu poprawę formy fizycznej i relaksacyjnej mieszkańców oraz integrację międzyosiedową.
koszt: 210 000,00 zł

6) Nazwa projektu: Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem / Piekiełki
składający: Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski, Wojciech Hercke
opis projektu: Rekreacyjny obiekt dla wszystkich aktywnych rowerzystów w otoczeniu rzeki Wierzyca.
Koszt: 210 000,00 zł

7) Nazwa projektu: Deskowisko to nie wszystko !!!
składający: Wojciech Raczyński, Piotr Przybylski
opis projektu: Budowa toru wyposażonego w rampy dla użytkowników deskorolek, trzech piłkochwytów za bramkami do piłki nożnej, lampy oświetleniowej i toalety typu TOI-TOI dla mieszkańców korzystających z przygotowanej infrastruktury.
koszt: 208 689,50 zł

8) Nazwa projektu: Boisko wielofunkcyjne w Parku Kocborowskim
składający: Izabela Gutowska
opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami na terenie Parku Kocborowskiego.
koszt: 210 000,00 zł

9) Nazwa projektu: Skwer przy Południowej - etap II
składający: Tomasz Szymborski, Piotr Negowski
opis projektu: Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej terenu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Cassino poprzez wybudowanie boiska sportowego i rolkowiska. Realizacja tego projektu da możliwość wspólnego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku całym rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom.
koszt: 210 000,00 zł

10) Nazwa projektu: StarogART - bawi dźwiękami. Muzyczny plac zabaw
składający: Anna Lembicz, Tomasz Czaja
opis projektu: Projekt polega na stworzeniu w mieście kreatywnej przestrzeni do muzykowania. Muzyczny plac zabaw dedykowany będzie głównie najmłodszym mieszkańcom Starogardu, ale mamy nadzieję, że stanie się także miejscem spotkań reprezentantów kilku pokoleń i wspólnych zabaw dźwiękowymi. Urządzenia muzycznego placu zabaw dają możliwość nie tylko zabawy, ale także rozwoju słuchu, koordynacji, kreatywności i mogą być ważnym elementem terapii dzieci z niektórymi zaburzeniami czy niepełnosprawnościami.
koszt: 210 000,00 zł

11) Nazwa projektu: Przywróćmy świetność Parkowi Kocborowskiemu - I etap
składający: Karol Skonieczny, Robert Trzosowski, Jacek Trzosowski
opis projektu: Projekt polega na uporządkowaniu terenu starego, zabytkowego Parku Kocborowskiego tzn: 1) pozostawieniu zdrowych drzew; 2) usunięciu roślinności, która wyrosła samoistnie tzw. nalotu, podrostu i podszytu (drzew i krzewów we wczesnej fazie rozwojowej), których obecność nie wpływa korzystnie na estetykę i funkcjonalność Parku; 3) wykonaniu ewentualnych cięć sanitarno-pielęgnacyjnych w których usunięciem zostaną objęte drzewa zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów.
koszt: 210 000,00 zł

12) Nazwa projektu: Nasza przestrzeń-Skwer św. Wojciecha
składający: Bartosz Szadokierski
opis projektu: Projekt zakłada remont asfaltowych ścieżek na Skwerze św. Wojciecha, budowę nowych ścieżek w miejsce wydeptanych traktów oraz modernizacje placu przed Skwerem. Realizacja projektu dostosuje ciągi piesze do obowiązujących norm, poprawi funkcjonalność oraz walory estetyczne Skweru św. Wojciecha i jego okolic. Zwiększy atrakcyjność terenu Skweru pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na rowerach, z wózkami dziecięcymi w szczególności, od strony Osiedla Księdza Henryka Szumana.
koszt: 200 000,00 zł

13) Nazwa projektu: Budowa placu zabaw "Jacek i Agatka" Etap II
składający: Piotr Pielecki
opis projektu: Plac zabaw o specjalnych potrzebach (dla osób niepełnosprawnych). Projekt Ogólnomiejski dla wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
koszt: 140 000,00 zł

PROJEKTY SPOŁECZNE

14) Nazwa projektu: Lekki tornister
składający: Katarzyna Olszewska
opis projektu: Projekt "Lekki tornister" polega na realnym odciążeniu tornistrów uczniów poprzez zakup około 160 kompletów podręczników i przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Programem zostanie objętych 320 dzieci klas IV, V, VI z Publicznej Szkoły Podstwowej nr 1 w budynku głównym oraz w oddziale. Jest to projekt pilotażowy mający na celu odciążenie tornistrów uczniów. W obu budynkach zostaną umieszczone wagi dla uczniów. Przez rok, cyklicznie ważone będą dzieci i ich tornistry w celu niwelowania nieprawidłowości. Programem ważenia objęci będą także uczniowie klas VII i VIII.
Koszt: 30 000,00 zł

15)  Nazwa projektu: Kolego buduj z LEGO - zajęcia edukacyjne
składający: Izabela Gutowska
opis projektu: Przeprowadzenie zajęć z robotyki i automatyki oraz programowania z użyciem klocków LEGO w Szkole Podstawowej nr 6 (Żabno).
koszt: 30 000,00 zł

16) Nazwa projektu: Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza
składający: Anna Lembicz
opis projektu: Projekt polega na edukacji społeczeństwa i podniesieniu poziomu wiedzy i świadomości o jakości powietrza w Starogardzie dzięki zamontowaniu 10 mierników w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Pomiary wyświetlone będą na bieżąco na mapie interaktywnej, a dane zbierane, co da możliwość ich analizowania. Sieć starogardzkich sensorów powietrza będzie częścią funkcjonującego w wielu miastach Polski systemu "Airly".
koszt: 30 000,00 zł

Więcej informacji znajdziemy na stronie: www.bo.starogard.pl