Wszystko
o budżecie

Zakończył się etap wstępnej weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023

2022-08-31 10:19:22

Zakończył się etap wstępnej weryfikacji wniosków do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Starogardzie Gdańskim. Do Urzędu wpłynęło 7 wniosków, spośród których 6 zostało ocenionych pozytywnie warunkowo, natomiast 1 projekt otrzymał ocenę negatywną.

W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalno-prawnym stworzona została lista projektów, która w niniejszym ogłoszeniu podana zostaje do publicznej wiadomości. Wnioskodawcy, których projekty otrzymały ocenę pozytywną warunkowo, zostaną wezwani do uzupełnienia projektów. Natomiast Wnioskodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną mają możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości pełnej listy projektów, tj. do dnia 7 września 2022 roku.

Niniejsza publikacja ma jednocześnie służyć porównaniu złożonych projektów. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego dopuszcza się możliwość wycofania projektu przez Wnioskodawców jeżeli kilku Wnioskodawców złoży swoje projekty na taki sam lub podobny zakres inwestycji.

Lista projektów złożonych w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023

Pliki do pobrania: