Opis projektu

Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha – etap II Ogrody św. Wojciecha

Numer: 4


Projekt inwestycyjny


Koszt: 230 000,00 zł


Autor: Bartosz Szadokierski


Lokalizacja: Pomorska


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt zakłada dalszą część modernizacji terenu na Skwerze Św. Wojciecha i jego najbliższej okolicy poprzez dokonania nasadzenia roślinności ( m. in.. drzew, krzewów i kwiatów), modernizację i budowę obiektów architektury małej (m. in. ławek, śmietników) oraz oświetlenia wraz z monitoringiem przy ścieżkach umiejscowionych na Skwerze i jego okolicy. Realizacja projektu jest kontynuacją prac zaplanowanych w Etapie I mających poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz walory estetyczne Skweru św. Wojciecha i jego okolic. Projektowana modernizacja zwiększy atrakcyjność terenu Skweru dla mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Starogard Gdański, a szczególnie osób zamieszkujących osiedle Księdza Szumana i Pomorską