Opis projektu

Bezpiecznie i zdrowo na sportowo – skwerek przy Południowej etap II

Numer: 15


Projekt inwestycyjny


Koszt: 230 000,00 zł


Autor: Tomasz Szymborski, Piotr Negowski


Lokalizacja: Południowa


Udostępnij:

Opis projektu

Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej terenu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Casino polegające na zmodernizowaniu istniejącego boiska poprzez zabezpieczenia w postaci piłkochwytów oraz utwardzenia terenu na potrzeby stworzenia stanowiska do gry w kosza. Integralną częścią projektu będzie montaż bramek i elementów małej architektury oraz wykonanie drobnych nasadzeń krzewów. Realizacja tego projektu da możliwość kompletnego, wspólnego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku całym rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom.