Opis projektu

Ogród rozmaitości – miejsce spotkań międzypokoleniowych, sztuki i nauki

Numer: 16


Projekt inwestycyjny


Koszt: 230 000,00 zł


Autor: Justyna Gwizdała


Lokalizacja: Aleja Jana Pawła II 5


Udostępnij:

Opis projektu

Działanie projektowe obejmują przestrzeń przy al. Jana Pawła II 5 i 6. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczno-terapeutyczną oraz społeczną. Będzie miejscem spotkań i organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych, stwarzającym możliwości wystawiennicze. Bezpieczna kolorowa przestrzeń będzie służyła integracji międzypokoleniowej i budowaniu więzi społecznych.