Opis projektu

Odnawiamy Ściegiennego etap III

Numer: 2


Projekt inwestycyjny


Koszt: 230 000,00 zł


Autor: Barbara Nowak, Danuta Szwoch, Aleksandra Płachecka


Lokalizacja: Ściegiennego


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt ma na celu ukończenie wcześniej realizowanych inwestycji przy ul. Ściegiennego. W ramach projektu przewidziano utwardzenie nawierzchni od bloku 3a i drogi dojazdowej do ul. Ściegiennego, oraz utwardzenie placu bloku nr 5. Przewidziano także zamontowanie poręczy przy bloku 3a oraz regenerację trawników wokół bloków. Projekt przyczyni się do poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ściegiennego. Projekt jest kontynuacją Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 i 2020.