Opis projektu

Odnawiamy Ściegiennego etap II

Numer: 5


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 210 000,00 zł


Autor: Barbara Nowak, Danuta Szwoch


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt ma na celu odnowienie i przebudowanie terenu wokół bloków 1,3,3a i 5 przy ulicy Ściegiennego. Projekt przewiduje naprawę utwardzonej nawierzchni przy blokach służącej pieszym i samochodom, odnowienie chodnika przy blokach, oświetlenie podwórka, naprawa trawników, naprawa istniejących schodów łączących chodniki przy ulicy Ściegiennego.

Komentarze