Opis projektu

Powstanie placu zabaw „Majowy Gaj” dla małych dzieci i miejsca integracji dla seniorów przy ul. Wróblewskiego – etap 1

Numer: 7


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 210 000,00 zł


Autor: Monika Gancarewicz, Monika Zielińska, Piotr Chrzanowski


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw „Majowy Gaj” dla małych dzieci oraz miejsce spotkań dla seniorów przy ul. Wróblewskiego. Zostaną zakupione nowe urządzenia do zabawy i rozwoju fizycznego dla małych dzieci.

Komentarze