Opis projektu

Nasza przestrzeń-Skwer św. Wojciecha

Numer: 7


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 200 000,00 zł


Plakat: pobierz


Autor: Bartosz Szadokierski


Lokalizacja: Skwer św. Wojciecha


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt zakłada remont asfaltowych ścieżek na Skwerze św. Wojciecha, budowę nowych ścieżek w miejsce wydeptanych traktów oraz modernizacje placu przed Skwerem. Realizacja projektu dostosuje ciągi piesze do obowiązujących norm, poprawi funkcjonalność oraz walory estetyczne Skweru św. Wojciecha i jego okolic. Zwiększy atrakcyjność terenu Skweru pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na rowerach, z wózkami dziecięcymi w szczególności, od strony Osiedla Księdza Henryka Szumana.

Komentarze