Opis projektu

Odnawiamy Ściegiennego

Numer: 11


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 203 220,00 zł


Plakat: pobierz


Autor: Barbara Nowak, Danuta Szwoch


Lokalizacja: ulica ks. Piotra Ściegiennego


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt ma na celu odnowienie i przebudowanie terenu wokół bloków 1, 3, 3a i 5 przy ulicy Ściegiennego. W ramach projektu przewidziano naprawę utwardzonej nawierzchni przy blokach służącej pieszym i samochodom, odnowienie chodnika przy blokach przy ulicy Ściegiennego oświetlenie podwórka przy blokach, naprawę trawników. Przewidziano także naprawę istniejących schodów łączących chodniki przy ulicy Ściegiennego. Projekt przyczyni się do poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ściegiennego

Komentarze