Opis projektu

Aktywne przejścia dla pieszych i progi zwalniające – ulica Hallera, Kościuszki i Kochanki – etap II

Numer: 9


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 210 000,00 zł


Autor: Kamil Szyszkowski, Waldemar Koziczkowski


Udostępnij:

Opis projektu

Celem projektu jest przebudowa istniejących przejść na pieszych poprzez zastosowanie inteligentnych urządzeń, których zadaniem będzie poprawa widoczności pieszych korzystających z przejścia bez sygnalizatorów świetlnych na ulicach o wzmożonym ruchu komunikacyjnym oraz zastosowanie progów zwalniających.

Komentarze