Opis projektu

Skwerek przy Południowej – kompleksowo na sportowo

Numer: 10


Projekt infrastrukturalny


Koszt: 210 000,00 zł


Autor: Tomasz Szymborski, Piotr Negowski


Udostępnij:

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację boiska do gry w piłkę nożną poprzez zamontowanie piłko chwytów, utwardzenie powierzchni do gry w kosza oraz zamontowanie kosza a także montaż oświetlenia na placu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Casino. Realizacja projektu daje możliwość aktywnego wypoczynku mieszkańcom miasta.

Komentarze