Opis projektu

Lekki tornister

Numer: 15


Projekt społeczny


Koszt: 30 000,00 zł


Plakat: pobierz


Autor: Katarzyna Olszewska


Udostępnij:

Opis projektu

"Lekki tornister" to pilotażowy projekt polegający na realnym odciążeniu tornistrów uczniów poprzez zakup około 160 kompletów podręczników i przeprowadzeniu akcji edukacyjnej dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Programem zostanie objętych 320 dzieci klas IV, V, VI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w budynku głównym oraz w oddziale. W obu budynkach w gabinecie pani higienistki zostaną umieszczone wagi dla uczniów. Przez rok, cyklicznie ważone będą dzieci i ich tornistry w celu niwelowania nieprawidłowości z poinformowaniem rodziców o nieprawidłowości. Programem ważenia objęci będą uczniowie wszystkich klas I - VIII.

Komentarze